Xác minh việc đốt rác thải y tế ảnh hưởng môi trường, sức khỏe

Tình trạng rác thải y tế như bông băng gạc thấm máu mủ, cùng các tạp chất, thuốc men, dụng cụ y tế đã qua sử dụng, tất cả được tống vào lò đốt, xả thải ra môi trường. Mùi khét nồng nặc từ các loại bông gạc máu mủ, băng vệ sinh, dây truyền dịch, cho tới những tảng băng vải bó bột, tất cả được tống vào lò đốt, khói đen, khói trắng bốc cao cuồn cuộn rồi tỏa xuống khu dân cư cách đó vài chục mét.

Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang xác minh việc đốt rác thải y tế ảnh hưởng môi trường, sức khỏe sau khi báo chí phản ánh tình trạng đốt rác thải y tế chưa đúng quy định.

Trước đó, ngày 3/9/2016, trên báo chí có bài viết phản ánh: “Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, đốt rác thải y tế giữa lòng thành phố”, “Bệnh viện đốt rác thải thải y tế hành dân, các cơ quan tỉnh Tuyên Quang “bình chân như vại”” phản ánh về tình trạng lò đốt rác thải y tế của Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và đời sống của nhân dân.… Theo mô tả bài báo thì tình trạng rác thải y tế như bông băng gạc thấm máu mủ, cùng các tạp chất, thuốc men, dụng cụ y tế đã qua sử dụng, tất cả được tống vào lò đốt, xả thải ra môi trường. Mùi khét nồng nặc từ các loại bông gạc máu mủ, băng vệ sinh, dây truyền dịch, cho tới những tảng băng vải bó bột, tất cả được tống vào lò đốt, khói đen, khói trắng bốc cao cuồn cuộn rồi tỏa xuống khu dân cư cách đó vài chục mét.

Để có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế và trả lời công luận, Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo và phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ các bài báo đã đưa tin; Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, thực hiện nghiêm túc và triệt để các quy định của Bộ Y tế về quản lý và xử lý chất thải y tế;

Cùng với đó, Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị Sở Y tế Tuyên Quang báo cáo kết quả giải quyết vụ việc nêu trên về Cục trước ngày 14/9/2016, để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và trả lời công luận.Xác minh việc đốt rác thải y tế ảnh hưởng môi trường, sức khỏe -

Xác minh việc đốt rác thải y tế ảnh hưởng môi trường, sức khỏe

Xác minh việc đốt rác thải y tế ảnh hưởng môi trường, sức khỏe

Xác minh việc đốt rác thải y tế ảnh hưởng môi trường, sức khỏe

Xác minh việc đốt rác thải y tế ảnh hưởng môi trường, sức khỏe
Xác minh việc đốt rác thải y tế ảnh hưởng môi trường, sức khỏe
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Tổng tiền:
lên đầu trang