ĐỘ SẠCH CỦA HƠI LÒ HƠI VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KHÓI LÒ 

 

Kết quả hình ảnh cho ĐỘ SẠCH CỦA HƠI LÒ HƠI VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KHÓI LÒ

Các yêu cầu về độ sạch của hơi lò hơi. Độ sạch của hơi nồi hơi là số lượng và thành phần của các tạp chất như muối và khí chứa trong hơi:

– Khi muối bám vào phần truyền hơi của thiết bị hơi sẽ gây hậu quả có hại:

+ Làm giảm độ kinh tế của thiết bị vì độ nhám của cánh quạt tăng lên và biên dạng của các rãnh bị sai đi > tăng tổn thất thủy lực.

+ Làm tăng giảm áp giữa các tầng thiết bị thiết bị > làm tăng ứng suất trong các cánh quạt và tăng áp suất trong ổ chắn dầu > giảm lưu lượng hơi qua thiết bị > giảm công suất thiết bị > không sản xuất đủ điện năng.

– Thông số hơi càng cao thì yêu cầu độ sạch của hơi lò cũng tăng lên.

– Các tạp chất bay hơi gồm: N2, NH3, CO2, H2. Trừ CO2 còn các khí khác không tham gia tạo thành cặn bẩn trong thiết bị.

– Các tạp chất không bay hơi có trong hơi gồm các chất rắn hòa tan hay lơ lửng trong nước lò hơi. Các tạp chất không bay hơi này có thể bám trong đường hơi.

– Yêu cầu cơ bàn đối với chất lượng hơi là duy trì các tạp chất không bay hơi ở mức độ đảm bảo sự làm việc của thiết bị trong 1 thời gian dài mà không có sự giảm rõ rệt độ kinh tế và không hạn chế công suất.

khoi-lo-hoi

Lò hơi

Trình bày ý nghĩa đo thần phần khói của lò hơi và mục đích.

Trong quá trình cấp hơi, lò hơi (nồi hơi) phải giữa đúng chế độ đốt tức là phải đảm bảo nhiên liệu cháy hoàn toàn, nếu có nhiều khói đen thì phải cấp thêm gió, tăng sức hút; nếu không nhìn rõ khói thì phải hạn chế việc cấp gió, giảm sức hút. Nếu khói ra có mầu xám là chế độ đốt tốt.

Xác định nồng độ chất gây ô nhiễm.

Xác định lượng khí thải:

a) Lò hơi đốt than, CO2, CO, SO2, SO3…….1kg than cho 7,5m3 khí thải.
b) Lò hơi đốt củi: CO2, CO, N2………….1kg củi cho 4,23m3 khí.
c) Lò hơi dầu F.O: CO2, CO, SO2, SO3 …….1kg dầu cho 11,5m3 khí thải.ĐỘ SẠCH CỦA HƠI LÒ HƠI VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KHÓI LÒ -

ĐỘ SẠCH CỦA HƠI LÒ HƠI VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KHÓI LÒ

ĐỘ SẠCH CỦA HƠI LÒ HƠI VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KHÓI LÒ

ĐỘ SẠCH CỦA HƠI LÒ HƠI VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KHÓI LÒ

ĐỘ SẠCH CỦA HƠI LÒ HƠI VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KHÓI LÒ
ĐỘ SẠCH CỦA HƠI LÒ HƠI VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN KHÓI LÒ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Tổng tiền:
lên đầu trang