Đề phòng nguy cơ về tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín

Trong thời gian qua, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín làm chết và bị thương nhiều người...

Trong thời gian qua, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín làm chết và bị thương nhiều người (KCX – KCN đã xảy ra 3 trường hợp khiến cho 6 người lao động bị chết). Để chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu các nguy cơ về tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín gây ra, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) đề nghị Tổng giám đốc/Giám đốc quan tâm, chú trọng thực hiện các nội dung sau:

1. Doanh nghiệp có sử dụng bồn, bể, thùng kín, công trình ngầm phải thực hiện xây dựng và ban hành các quy trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn lao động, phương pháp cấp cứu tai nạn lao động và xử lý sự cố khi làm việc trong không gian kín theo đúng quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động khi làm việc trong không gian kín (Quy chuẩn QCVN 3:2011/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện; Tiêu chuẩn TCVN 5308-91 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;…)

 

2. Phân công người lao động có đủ sức khỏe, có quyết định phân công, giao nhiệm vụ khi làm việc trong không gian kín. Thực hiện hướng dẫn cho người lao động quy trình an toàn làm việc trong không gian kín, quy trình xử lý sự cố trước khi phân công nhiệm vụ. Bố trí người cảnh giới, cứu hộ và treo biển cảnh báo an toàn bên ngoài khi có người làm việc trong không gian kín theo đúng quy định.

3. Thực hiện rà soát, trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn, cứu hộ, cứu nạn khi tổ chức làm việc trong không gian kín (quạt hút, quạt thông gió, thiết bị đo nồng độ không khí, hơi khí độc, mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí, dây cứu sinh, đèn chiếu sáng loại phòng nổ,…)

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn lao động, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có sử dụng các bồn, thùng kín, công trình ngầm. Triển khai công tác huấn luyện an toàn lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, cán bộ giám sát an toàn lao động và người lao động theo đúng quy định.

5. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về thống kê, báo cáo chuyên đề về tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động theo Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động và Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.Đề phòng nguy cơ về tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín -

Đề phòng nguy cơ về tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín

Đề phòng nguy cơ về tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín

Đề phòng nguy cơ về tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín

Đề phòng nguy cơ về tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín
Đề phòng nguy cơ về tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc trong không gian kín
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Tổng tiền:
lên đầu trang