1. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
 
Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình chịu áp lực là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn (chứng nhận hợp quy), xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 
 
Nồi hơi và Bình chịu áp lực là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Ngày 27/11/2008, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ra Quyết định 64/2008/BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực.
 
Chứng nhận hợp quy cho Nồi hơi (lò hơi) và Bình chịu áp lực nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị khi đưa vào lưu thông trên thị trương được vận hành an toàn, giúp doanh nghiệp sản xuất nâng cao thương hiệu.
 
 
2. QCVN: 01/2008/BLĐTBXH, các đối tượng áp dụng chứng nhận:
 
- Các đơn vị sản xuất.
- Các đơn nhập khẩu.
 
3. Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng Chứng nhận hợp quy
 
-  Ngày 27/11/2008, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ra Quyết định 64/2008/BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực QCVN 01-2008/BLĐTBXH  là Quy định việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sử dụng đối với các thiết bị nồi hơi và bình chịu áp lực.
 
4. Chứng nhận Hợp quy cho nồi hơi và bình chịu áp lực
 
     Theo quyết định số 05/QĐ-ATLĐ, Ngày 22 tháng 01 năm 2014, Cục an toàn lao động/Bộ lao động -Thương binh và Xã hội, chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là tổ chức đánh giá và chứng nhận nồi hơi và Bình chịu áp lực phù hợp quy chuẩn.
 
5. Hướng dẫn chứng nhận hợp quy
 
- Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất trong nước;
 
- Chứng nhận theo phương thức 7 và 8 cho đơn vị nhập khẩu;
 
- Thử nghiệm (nếu cần)
 
6. Tại sao nên chọn Nồi hơi Hoàng Kim chứng nhận
 
- Là đơn vị được Cục an toàn lao động/BLĐTBXH chỉ định;
 
- Tổ chức duy nhất cung cấp các dịch vụ cho sản phẩm: giám định; kiểm tra chất lượng (với thiết bị nhập khẩu); Chứng nhận hợp quy và kiểm định an toàn;
 
- Đội ngũ tư vấn và chuyên gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn chi tiết thủ tục để đơn vị tối hưu thời gian;
 
- Giá cả hợp lý;
 
- Là tổ chức chứng nhận lâu năm, có chứng hệ thống quản lý ISO 9001;


Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình chịu áp lực - LO HOI DOT VAI VUN | LÒ HƠI HOÀNG KIM CHUYÊN LÒ HƠI ĐỐT VẢI VỤN TPHCM

Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình chịu áp lực - LO HOI DOT VAI VUN | LÒ HƠI HOÀNG KIM CHUYÊN LÒ HƠI ĐỐT VẢI VỤN TPHCM

Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình chịu áp lực - LO HOI DOT VAI VUN | LÒ HƠI HOÀNG KIM CHUYÊN LÒ HƠI ĐỐT VẢI VỤN TPHCM

Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình chịu áp lực - LO HOI DOT VAI VUN | LÒ HƠI HOÀNG KIM CHUYÊN LÒ HƠI ĐỐT VẢI VỤN TPHCM

Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình chịu áp lực - LO HOI DOT VAI VUN | LÒ HƠI HOÀNG KIM CHUYÊN LÒ HƠI ĐỐT VẢI VỤN TPHCM
Chứng nhận hợp quy nồi hơi và bình chịu áp lực - LO HOI DOT VAI VUN | LÒ HƠI HOÀNG KIM CHUYÊN LÒ HƠI ĐỐT VẢI VỤN TPHCM
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Tổng tiền:
lên đầu trang