Các Công Việc Chuẩn Bị Trước Khi Tiến Hành Kiểm Định Nồi (Lò) Hơi

 

Trước khi tiến hành kiểm định nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau:

– Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng.

– Vệ sinh trong, ngoài nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng.

– Tháo các cửa người chui, cửa vệ sinh.

– Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phận của nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng.

– Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư, thiết bị để phục vụ quá trình kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.

Kết quả hình ảnh cho Các công việc chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định nồi (lò) hơi

Kiểm tra hồ sơ, lý lịch nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng. Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng:

–  Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

– Kiểm tra lý lịch của nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng: Theo QCVN: 01-2008 – BLĐTBXH, lưu ý xem xét các tài liệu:

 + Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn;

 + Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực;

 + Bản vẽ chế tạo;

 + Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;

 + Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đối tượng kiểm định.

Hình ảnh có liên quan

– Hồ sơ xuất xưởng của nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng:

 + Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn;

 + Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn;

 + Biên bản nghiệm thử xuất xưởng.

– Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).

– Hồ sơ lắp đặt:

 + Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng;

 + Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt;

 + Những số liệu về hàn như: công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn;

 + Các biên bản kiểm định từng bộ phận của nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng (nếu có);

 + Các tài liệu về kiểm tra khác đối với các bộ phận nồi (lò) hơi, nồi đun nước nóng, bộ quá nhiệt làm việc với nhiệt độ thành lớn hơn 4500C.

– Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

– Kiểm tra lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.

– Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

–  Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

– Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

–  Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: xem xét hồ sơ lắp đặt.

– Trường hợp sau khi nồi (lò) hơivà nồi đun nước nóng không làm việc từ 12 tháng trở lên xem xét hồ sơ như kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ.

Kết quả hình ảnh cho Các công việc chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định nồi (lò) hơi

Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi :

 + Lý lịch của thiết bị đầy đủ và đáp ứng điều 2.4 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.

 + Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung theo điều 3.2.2 của QCVN 01-2008/BLĐTBXH.

Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.Các Công Việc Chuẩn Bị Trước Khi Tiến Hành Kiểm Định Nồi (Lò) Hơi -

Các Công Việc Chuẩn Bị Trước Khi Tiến Hành Kiểm Định Nồi (Lò) Hơi

Các Công Việc Chuẩn Bị Trước Khi Tiến Hành Kiểm Định Nồi (Lò) Hơi

Các Công Việc Chuẩn Bị Trước Khi Tiến Hành Kiểm Định Nồi (Lò) Hơi

Các Công Việc Chuẩn Bị Trước Khi Tiến Hành Kiểm Định Nồi (Lò) Hơi
Các Công Việc Chuẩn Bị Trước Khi Tiến Hành Kiểm Định Nồi (Lò) Hơi
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Tổng tiền:
lên đầu trang